Navigation: ShawnPostoff.com > TURH > O$U HUA ADUM
 

3,900 years ago

5,100 years ago

6,000 years ago

100,000 years ago

100,000 years ago

  __ O$U HUA ADUM PAPYRUS STONE CLAY SAND SKY


0:0 0 0000 - NXN
36:1 1 1042 - UALH TLDUT O$U HUA ADUM:
36:2 2 1043 - O$U LQX AT N$IU MBNUT KNON AT ODH BT AILUN HXTI UAT AHLIBMH BT ONH BT óBOUN HXUI:
36:3 3 1044 - UAT B$MT BT I$MOAL AXUT NBIUT:
36:4 4 1045 - UTLD ODH LO$U AT ALIPZ UB$MT ILDH AT ROUAL:
36:5 5 1046 - UAHLIBMH ILDH AT IOI$ IOU$ UAT IOLM UAT QRX ALH BNI O$U A$R ILDU LU BARó KNON:
36:6 6 1047 - UIQX O$U AT N$IU UAT BNIU UAT BNTIU UAT KL NP$UT BITU UAT MQNHU UAT KL BHMTU UAT KL QNINU A$R RK$ BARó KNON UILK AL ARó MPNI IOQB AXIU:
36:7 7 1048 - KI HIH RKU$M RB M$BT IXDU ULA IKLH ARó MGURIHM L$AT ATM MPNI MQNIHM:
36:8 8 1049 - UI$B O$U BHR $OIR O$U HUA ADUM:
0:0 0 0000 - NXN